Secondary Navigation:
 

Transakcje OTC

Informacje o zawartych przez TRIGON Dom Maklerski S.A. transakcjach nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym – dokonanych poza rynkiem regulowanym i alternatywnym systemem obrotu na własny lub cudzy rachunek Domu Maklerskiego (art. 74 a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) - See more at: http://www.trigon.pl/regulacje-i-komunikaty/transakcje-poza-rynkiem#sthash.QmWoTOHB.dpuf

Informacje o zawartych przez DB Securities S.A. transakcjach zbycia lub nabycia papierów wartościowych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, dokonanych poza rynkiem regulowanym i alternatywnym systemem obrotu na rachunek własny lub cudzy w ramach przepisów art. 74 a ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi:  


  
 

Data i godzina transakcji

ISIN

Nazwa

Cena (zł)

Wolumen

20.03.2015 16:20:00 PLMSTSD00019 POLIMEX - MOSTOSTAL 0,06 200 000 000
17.07.2014 16:00:00 PLMRCOR00024 MERCOR 18,00 4 503
17.07.2014 16:00:00 PLBYTOM00010 BYTOM 1,17 1 500 000

22.08.2013 16:00:00

PLBOMI000058

BOMI

0,003

16 712

22.08.2013 16:00:00

PLMSTSD00118

POLIMEX - MOSTOSTAL JPP

0,0002

275 000

16.09.2013 17:05:00

PLGRBRN00012

ALCHEMIA

5,00

200 000

04.02.2014 11:00:00

PLMLMDP00064

MULTIMEDIA POLSKA

99,99

600

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Footer Navigation:
Ostatnia aktualizacja: 31.8.2017
Copyright © 2018 DB Securities S.A., ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, KRS: 0000066290, Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 637-01-18-719, REGON: 271956257, kapitał zakładowy 15.000.000 zł opłacony w całości.